සේවයෙන් පහ කිරීම නිසා කුරුසියේ ඇණ ගසාගෙන සිටින රියැදුරන් පිරිසක් ගැන වාර්තා වන්නේ පැරගුවේ රාජ්‍යයෙනි.

බස් රියැදුරන් 8 දෙනෙක් මෙසේ තම තමන් කුරුසි පත් කරගෙන සිටිති.අත් සිදුරුවී යන සේ ගසා ඇති ඇණ වලින් ඔවුන් කුරුස ගස්වලට සවිවී සිටීති.

ඔවුන් කුරුසි පත් වී දැනට දින 15 ක් ගතවී ඇත. ඔවුන්ගේ බිරින්දෑවරුන් ඔවුන් බලා කියාගෙන සිටිති.

ඇණ ගැසීම නිසා ඇතිව තිබෙන තුවාළ ඔඩු දිවීමේ තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි වෛද්‍යවරු කියති.

මෙම රියැදුරන් සේවකයින් පස් දෙනා කළ ප‍්‍රවාහන සමාගම මොවුන් අතුරින් සේවකයින් 5 දෙනෙක් යළි සේවයට බදවා ගැනීමටත් ඉතිරි දෙදෙනාට වෙනත් රැකියා සොයාදීමටත් පොරොන්දු වී තිබේ. එහෙත් මේ රියැදුරන් 8 දෙනා පොරොන්දු කි‍්‍රයාවට නැංවෙන තෙක් ඇණ නොගලවන බව ඔවුහු කියති.