සිරියානු ව්‍යවස්ථාව තුළ කටයුතු කරමින් සාම සාකච්ඡාවලදී ඕනෑම දෙයක් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බව සිරියානු ජනාධිපති බෂීර් අල් අසාද් මහතා පැවැසීය. එසේ වුවද සාම සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නම් ජනාධිපතිවරයා බලයෙන් ඉවත් විය යුතු බවට විපක්ෂ කණ්ඩායම් ප්‍රකාශ කළේය.
එහෙත් රුසියාව 2015 වසරේදී සිරියානු අර්බුදයට මැදිහත්වීමත් සමඟ ජනාධිපති බෂීර් අල් අසාද් ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවේ ශක්තිමත් විය.

රුසියාව, තුර්කිය සහ ඉරානයේ මැදිහත්වීමෙන් සහ සිරියානු සටන් විරාමයක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණු සටන් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය පසුගිය දින කිහිපයේදී වාර්තා කළේය.
ආණ්ඩුව සටන් විරාම කොන්දේසි උල්ලංඝණය කරන බවත් ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන බවත් විපක්ෂ කැරළිකරුවෝ පැවැසූහ.
මේ අතරම දමස්කස් ආසන්නයේ පවතින කැරැලිකරුවන්ගේ පාලනයේ පවතින වැදගත් ප්‍රදේශ අත්පත් කරගැනීමට හමුදාව කටයුතු කරනු ඇතැයි සිරියානු ජනාධිපතිවරයා පැවැසීය.
සිරියානු අර්බුදය විසඳීම සඳහා ඉරානය,රුසියාව හා තුර්කිය අතර සාකච්ඡාවක් කසකස්තානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.