ඇමරිකා අධිකරණයක් හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂ නායිකා සෝනියා ගාන්ධිට සිතාසි නිකුත් නිකුත් කළේය.

ඇමෙරිකාවේ ෆෙඩරල් විනිසුරු බ්‍රයන් එම් කෝගන් එම සිතාසිය නිකුත් කළේ ‘යුක්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනි සීක්වරුන්ගේ‘ පැමිණිල්ලක් සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

1984 වසරේ දී සීක්වරුනට එරෙහිව සිදුවුණු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ කොංග්‍රස් පක්ෂ නායකයන්ට ආරක්ෂාව දෙන බවට එම සංවිධානය සෝනියාට චෝදනා කරයි.

(එන්.ඩී.ඩී.වී ඇසුරෙන්)