අවුරුදු දෙකක්  වයසැති පිරිමි දරුවකු ගෙළ කපා මරා දැමූ නේපාල ජාතික ගෘහසේවිකාවක්     හිස ගසා මරා දැමූ බව,  එරට අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශය  කියයි.

  මේ අයුරින් 2012 වසරේදී 79 දෙනෙකු හිස ගසා මරා දමා ඇති අතර ඉන් 28 දෙනෙකු විදේශිකයන් බවත් 2013 වසරේදී 78 දෙනෙකු හිසගසා මරා දමාඇති බවත් එම වාර්තාවේ සදහන් අතර,

 ස්ත්‍රී දුෂණ, පුද්ගලඝාතන, අවි ආයුධ දරමින් කරන  මංකොල්ල කෑම්, ඉස්ලාම් ආගම අතහැර දමා වෙනත් ආගමක් ඇදහීම හා මත් ද්‍රව්‍ය  ජාවාරමට වරද කරුවන් වන පුද්ගලයන්ට ඉස්ලාමීය ශරීයා නීතිය යටතේ සෞදිඅරාබියේදී  මරණ දඩුවම නියම කරේ.