අධික රථවාහන තදබදයක් ඇති නගර සදහා විසදුමක් ලෙස විදුලි බලයෙන් ධාවනය වන රෝද දෙකේ කුලී රථයක් නිපදවීමට ජර්මන් ඉංජිනේරුවන් සිසුහු පිරිසක් සමත්ව සිටිතිග

සිසුන්  පවසන ආකාරයට මෙය නිපදවීමට වැය වන්නේ සාමාන්‍ය ස්කූටරයක් මිලදී ගැනීමේදී වැය කළ යුතු මුදලටත් වඩා අඩු මුදලකි. හැසිරවීමේදී ස්කූටරයක් හා සමානව නම්‍යශීලී වනවා සේම මෝටර් රථයක් හා සමානව ආරක්ෂාකාරී හා සැප පහසු ගමනක් ලබා දීමටද මේ රථයට හැකියාව ඇතැයි ඔවුන් කියයි.

මේ රථය යතුරුපැදියකට ඈදුූ කුටීරයක් වැනිය.ඉදිරිපස කුටීර කොටසේ මගියාට ආසන පහසුකම් සැළැසේ.රියැදුරා සිටිනුයේ පිටුපසිනි.

ඉදිරියේදී මෙය තවත් වැඩිදියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඉංජිනේරු සිසුන් පිරිස පවසයි.