ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ කඳුකර ප්‍රදේශවලින් දහස් ගණනක් ඉවත් කිරීමට පියවර ගත් බව ප්‍රාන්ත බලධාරිහු පවසති.


කැලිෆෝනියේ ප්‍රාන්තයේ මේ වනවිට ඇති වී තිබෙන ලැව් ගිනි දශකයකට පසු ඇති වූ විශාලතම ලැව් ගිනි යැයි ද පැවසේ.


සිකුරාදා (3) වනවිට ලැව් ගිනි තවදුරටත් පැතිර ගොස් තිබූ තිබෙන අක්කර 153,738ක භූමි ප්‍රමාණයකට ලැව් ගිනි පැතිර ඇතැයි ද ප්‍රාන්ත බලධාරිහු පවසති. එම ප්‍රමාණය ලොස් ඇන්ජලීස් නුවරින් අඩක භූමි ප්‍රමාණයකට සමාන වේ. එම ප්‍රදේශවල සිටින නිවැසියන් 16,000ක් ඉවත් කිරීමට ප්‍රාන්ත බලධාරීන් කටයුතු කර තිබිණි.


සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ සිට කිලෝමීටර 150කට ප්‍රදේශයක ගොඩනැගිලි 88ක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබේ. 
ගිනි නිවීම සඳහා ප්‍රාන්ත 16ක ගිනි නිවන භටයන් කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයට පැමිණ ඇති අතර ගිනි නිවීමේ කටයුතුවලට 3,232 ක් සහභාගී වී සිටිති. 


ගින්නෙන් සියයට 39ක් මේ වනවිට පාලනය කිරීමට හැකි බවත් අක්කර 131,896ක භූමි ප්‍රමාණයක නිවාස 1,567ක් විනාශ වී ඇතැයි ද බලධාරිහු පවසති. 


මෙම ලැව් ගින්න කැලිෆෝනියේ ප්‍රාන්ත ඉතිහාසයේ හයවැනි විනාශකාරීම ලැව් ගින්න යැයි ද පැවසේ. 
 


- 055