ලිබියාවේ ගැටුම් උත්සන්නවීම හේතුවෙන් ගලවාගැනීමේ නෞකාවක් යොදා ලිබියාවේ සිටින බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් ඉවත්කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය රජය තීරණය කර ඇත.බ්‍රිතාන්‍ය විදේශකටයුතු අමාත්‍යාංශය ලිබියාවේ සිටින බ්‍රිතාන්‍යජාතිකයන්ට දැනුම් දී ඇත්තේ හැකි ඉක්මණින් ලිබියාවෙන් ඉවත්විය යුතු බවයි. ලිබියාවේ බ්‍රිතාන්‍යයන් 100ත් 300ත් අතර ප්‍රමාණයක් වාසය කරති. 

ලිබියාවේ වත්මන් පාලනයට එරෙහිව සතුරු කණ්ඩායම් බල අරගලයක යෙදෙමින් සිටිති. පසුගිය සතියේ පමණක් ට්‍රිපෝලි අගනුවර හා නැගෙනහිරින් පිහිටි බෙංගාසිවල 200ට අධික පිරිසක් ඝාතනය කරනු ලැබීය. 

_76705280_76705275