ආසියානු කලාපීය වාණිජ සමුළුව තම රටේ පැවැත්වුව ද එමගින් තම රට නොසලකා හරින බව පවසමින් පිලිපීනයේ මැනිලා නුවරට දහස් සංඛ්‍යාත විරෝධතා කරුවන් ඇදී එමින් පවතින බව බීබීසී පුවත් සේවය වාර්තා කරයි.

විරෝධතාකරුවන් පවසන්නේ මේ සමුළුව හේතුවෙන් ලෝකයේ බලවත් රටවල ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට වාසියක් අත්වුව ද තම රටවැනි කුඩා රටවල් නොසළකා හරින බවයි.

කම්කරුවන්, දරුවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් විරෝධයට එක්ව ඇති අතර ඔවුහු පොලිසිය සමග ගැටුම් ඇතිකරගනිමින් සිටිති. පොලිසිය ජල ප්‍රහාර එල්ල කර විරෝධතා කරුවන් විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කළ ද එය සාර්ථක වී නැත.

දකුණු චීන මුහුදේ චීනය විසින් කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් වලට ද මොවුහු විරෝධය දක්වති.