රොබෝවරුන්ගෙන් සැදි කාර්යමණ්ඩලයකින් යුතු වූ නව යුගයට  ගැලපෙන අවන්හලක් චීනයේ හෙලියොන්ග්ජියැංග් ප්‍රදේශයේ වේ.

‘හාර්බින්ගේ රොබෝ අවන්හල‘ට ඇතුළුවන්නවුන් පිළිගැනීමට සිටිනා ‘දොරටුපාලක රොබෝවා‘ ආයුබෝවන් පෘථීවි සගයා,රොබෝ අවන්හලට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු‘යනුවෙන් සුභාශිංශනය කරයි. මෙසේ උණුසුම් පිළිගැනීමකින් අනතුරුව අවන්හලට ඇතුල් වන පුද්ගලයින්  ආසන කරා ගෙන යාමේ සිට ආහාරපාන පිරිනැමිීම දක්වා සියලූ කටයුතු කෙරෙන්නේ රොබෝවරුන් අතිනි.කෑම වර්ග 30 කින් පමණ සමන්විත වන ආහාර මෙනුවේ පාරිභෝගිකයාට රුචි වන ආහාර පිළියෙල කර දීමට සමත් දක්ෂ රොබෝ කෝකියෝ පිරිසක්ද මේ රොබෝ කාර්යමණ්ඩලයට අයත්ය.ආහාර සංග්‍රහ කිරීමේ කටයතු භාර රොබෝ වේටර්වරුන් මිනිසුන් මෙන් මුහුණෙන් හැගීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ සමත් අතර ආහාරය පිරිනමා සිනහවකින් සංග්‍රහ කිරීමටද   මැලි නොවෙති.

රොබෝවරුන්ගේ සෑම ක්‍රියාකාරකමක්ම පරිගණක මගින් පාලනය කැරෙයි. එනිසා ‘මිනිස්‘ අවන්හලකදී මෙන් කාර්යමණ්ඩලය හා ගැටුම් ඇතිකර ගැනීමේ අවකාශයක් මෙහි නොමැත.තවද අවන්හලෙන් පිටව යන විටදී ‘ටිප්‘ එක ලබා දීමටද කරදර විය යුතු නැත.ඒ මේ රොබෝවරුන් පෘථීවි වාසීන්ගේ මුදල් ගැන උනන්දු නොවන හෙයිනි.