රක්ෂණ වන්දි ලබා ගැනීමේ අරමුණින් අත් අහිමි කර ගත් දෙදෙනෙක් ස්පාඤ්ඤයේ  සිටිති.

පළමු පුද්ගලයා සිය දකුණත රිය අනතුරක් හේතුවෙන් අහිමිවුණේ යැයි පැමිණිලි කර තමන් ලියාපදිංචිව සිටි රක්ෂණ සමාගම් 12 කින් පවුම් විසි ලක්ෂයකට ( රුපියල් 398000000 ) කට ආසන්න මුදලක් වන්දි ලෙස ලබා ගැනීමට සැළැසුම් කර තිබී ඇත.එහෙත් ඔහුගේ තුවාලය හදිසි අනතුරකින් සිදුවූවක් නොවූ බවට සැක සිතූ රක්ෂණ සමාගම් කර ඇත්තේ වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් ලවා තුවාළය පරීක්ෂා කරවීමයි.එහිදී මේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු  කියා සිදුකරගත් ‘‘සැත්කමක්‘‘ බව හෙළිව ඇත.

දෙවැනි  පුද්ගලයා රක්ෂණයේ  පවුම් 600,000 ක (රුපියල් 119400000) මුදලකි.එය පළමුවැන්නාට වඩා සැළැකිය යුතු මට්ටමින් අඩු ගණනකි. ඔහු සිය අනතුරට හේතුව ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ විදුලි කියතකින් සිය අත මුළුමනින් කැපී ගිය බවයි.එහෙත් පෙරසේම වෛද්‍යවරුන් පරීක්ෂා කළ විටදී හෙළිව තිබෙන්නේ සැත්කමක් ආධාරයෙන් අත කපා ගෙන ඇති බවයි.

උද්ධමනය හා රැකියා විරහිත භාවය ඉහළ ගොස් ඇති ස්පාඤ්ඤයේ මෙවන් සිදුවීම් මේ දිනවල සුලබය.වෙනකක් තියා ස්පාඤ්ඤ මාෆියාවද රක්ෂණ වන්දි වංචනික ලෙස ලබාගැනීමේ කි‍්‍රයාවලියට එළැඹ ඇත.ඒ සදහා ඔවුන් කරන්නේ තම තමන්ගේ රථවාහන හප්පාගෙන වන්දි මුදල් සදහා අයැදුම් කිරීමයි.මේ සියල්ල හමුවේ සැබෑ සිදුවීම් හා ව්‍යාජ සිදුවීම් එකිනෙකින් වෙන්කර ගැනීම තමන්ට මහත්ම ගැටලූවක් බවට පත්ව ඇතැයි රක්ෂණ සමාගම් කියයි.