අතුරුදන් වූ එම්.එච්. 370 මලයාසියා යානයේ මීළඟ අදියරේ ගවේෂණ කටයුතු ෆාගෝ සර්වේ නම් ලන්දේසි වෙළඳ සමාගමකට පැවරීමට තීරණය කැර ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියාව පවසයි. 

ඔවුන් දකුණු ඉන්දියානු මුහුද යට ගවේෂණ කටයුතු සිදුකරයි. අදාල සමාගම ගවේෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් යාත්‍රා දෙකක් සූදානම් කැර ඇත. එහි දෙපැත්තේ මුහුදු පත්ල ගවේෂණය කරන අධි තාක්ෂණික උපකරණය බැගින් සවිකැර ඇත. අධි සංවේදී වීඩියෝ කැමරා, බහුවිධ තරංග යවන එකෝ සවුන්ඩ්ස් ස්කෑනර් යන්ත්‍රවලින් මේ යාත්‍රා සමන්විතය. 

ලබන සැප්තැම්බරයේ ගවේෂණ කටයුතු ආරම්භකරන බවත් යානය පිළිබඳ තොරතුරු හමුවන්නේ නැතිනම් වසරක කාලකින් පසු ගවේෂණය නතර කරන බවත් එම සමාගම කියයි.