ලොව නන්දෙසින් දකුණු කොරියාවට පැමිණි 3500 ක් පමණ වන  ජෝඩු විවාහ දිවියට ඇතුළත් වූහ.

මේ සියලූදෙනා දකුණු කොරියාවේ ක්‍රියාත්මක වන ආගමික සංවිධානයක අනුගාමිකයෝය.

මොවුනට අමතරව තවත් ජෝඩු 24000 ක් පමණ ඔවුනොවුන්ගේ මව්රටවල සිට විවාහ දිවියට එළැඹියහ.

මූන්වරුන් ලෙස හැදින්වෙන මොවුන් සන් මියුන්ග් මූන් නම් දානපතියෙකුගේ සංකල්පයකට අනුව ගොඩනැගුණු ආගමික ව්‍යාපාරයක සාමාජිකයෝය.මූන් මියගොස් වසරක් සපිරීම නිමිති කරගෙන මේ කටයුත්ත සංවිධානය කර තිබිණි.