මෙක්සිකෝවට බලපා ඇති දරුණු සුළි කුනාටු තත්ත්වයක් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 38 දෙනකු මිය ගොස් ඇතැයි විදෙස් පුවත් සේවා පවසයි.

අර්ල් නමැති මෙම සුළි කුනාටුවත් සමග අධික ගංවතුර හා නාය යෑම් ද වාර්තාවූ බව එරට වාර්තා කියයි. ගංවතුරින් වැඩිම හානි සිදුවී ඇත්තේ පුඑබ්ලා ප්‍රාන්තයටයි. එහි 28 දෙනකු මියගොස් ඇති අතර වෙරාක්රූස් හි 10 දෙනකු ස්වභාවික විපත් හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇතැයි කියති.