නිවසක් නැතිව වසරක කාලයක් කාරයේ නිදා ගත් එංගලන්තයේ පවුලක් බලධාරීන්ට චෝදනා කරයි. ඔවුන්ට නිවසක් කුලියට ගැනීමට තරම් වත්කමක් නොමැති බව කියති.

නමුත් වසර දෙකක කාලයක සිට ඔවුන්ට ස්ථීර ලිපිනයක් නැති හේතුවෙන් රජය එම ඉල්ලීම ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

නෝමන් කැරවයිස් (61) සහ සිය බිරිඳ කැරොල් (56), දියණිය ලමාස් (20) සහ පුත් ලෙවිස් (21) සමග කාරයේ දිවි ගෙවති. නෝමන් සඳහන් කරන පරිදි මීට වසර 10 කට පෙර ඔවුන්ට නිවසක් තිබී පසුව එය විකුණා ඇත. ඔහු රියදුරෙකු ලෙස කුලී රථ ආයතනයක සේවය කරයි.

රාති‍්‍ර කාලයේදී බිරිඳත්, දියණියත් පසුපස අසුනේ සහ ඔහුත්, පුතත් ඉදිරිපස අසුනේ නිදා ගන්නා බව ඔහු සඳහන් කර තිබේ. මතක ඇති කාලයක ඔවුන් සැප නින්දක් ලබා නොමැත. තරුණ දරුවන් දෙදෙනෙකු සමග මෙසේ පාරේ නිදාගත නොහැකි බැවින් තමන්ට නිවසක් දෙන ලෙස ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.