නායයෑමකින් නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නගරය ආසන්නයේ ඇති සන්කෝෂි ගංඟාව අවහිර වීම හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තය හරහා ගලා යන කෝෂි ගංඟාව පිටාර ගැලීමේ අවදානමක් හටගෙන ඇත. සිදුවීමට ඉඩ ඇති විනාශය වළක්වාගැනීම සඳහා අද සවස්වන විට බිහාරයේ ලක්ෂයකට අධික පිරිසක් ඉවත් කළ බවත් තවත් 20,000ක් පමණ ඉවත්කරමින් සිටින බවත් ඉන්දීය බලධාරින් පවසයි.

ඇතිවන ඕනෑම තත්ත්වයකට මුහුණ දීම සඳහා ඉන්දීය යුද හමුදාව හා ගුවන් හමුදාව සූදානම්ව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. බලධාරීන් පවසන්නේ බිහාරයට මීටර 10ක් පමණ උසැති දැවැන්ත ජල ප්‍රවාහයක් පැමිණීමට ඉඩ ඇති බවයි. 

173261955 INDIA-WEATHER-FLOODS MtqK4SAG