දැරියක මෙලොව එළිය දකින වාරයක් පාසා එය සැමරීමට අලූතින් ගස් 111 ක් සිටුවන පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන ගම්මානයක් ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් ප්‍රාන්තයේ තිබේ.

පිප්ලන්ති්‍ර නම් වන මෙම කුඩා ගම්මානයේ වාසය කරන්නන්ගේ ගණනද කුඩාය.නමුත් ඔවුන් මුලූ ඉන්දියාවටම සපයන ආදර්ශය නම් සුලූවෙන් තැකිය නොහැකිය.

දැරියක් උපදින විට ඇය වෙනුවෙන් විවිධ ගස් වර්ග 111 සිටුවීමේ මෙම පිළිවෙත ඔවුන් අනුගමනය කරන්නේ 2006 වසරේ සිටය.තම මියගිය දියණිය සිහිකරනු වස් එවක පිප්ලන්ති්‍රහි ගම්පති තැන ගස් වර්ග 111 සිටුවා ඇති අතර ඔහු අනුගමනය කළ ගම්වැසියෝද තම දියණියන් සිහිකිරීමට ගස් සිටුවීමට පටන්ගෙන ඇත.පසුව දැරියක් මියගියාට පසු නොව ඇය මෙලොව එළිය දැකීම සමරනු වස් ගස් සිටුවීමට ඔවුන් පුරුදුව තිබේ.

අඹ,රත්හදුන් ආදී ශාඛයන් මෙලෙස සිටුවෙන ගස් අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනී.අදාළ දැරිය වැඩිවියට පත්වූ විට ඇය වෙනුවෙන් සිටුවන ලද ගස් වල අයිතිය ඇයට පවරාදීම සිදුවේ.

මෙම කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමට ගම්වැසියන්ම ඇතිකරගෙන සිටින වෙනම මණ්ඩලයක් ගම්මානයේ තිබේ.මෙම මණ්ඩලයේ වගකීම වන්නේ දැරියක උපන් පසු ඇය වෙනුවෙන් ගස් සිටුවීමත්,ඇය වැඩිවියට පත්වන තෙක් එම ගස් ආරක්ෂා කිරීමත්ය.ඊට අමතරව ගම්මානයේ පවුලකට දැරියක උපන්නද එම පවුල ගැහැණු දරුවන්ට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැති බව පෙනී ගියහොත් එම දැරිය වෙනුවෙන් අරමුදලක් පිහිටුවීමටත්,නිසි වයස් පැමිණෙන තෙක් ඇයට ආරක්ෂාව හා අධ්‍යාපනය ලබාදීමට දෙමව්පියන්ගෙන් දිව්රුම් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමටත් මෙම මණ්ඩලය කටයුතු කරයි.

වසර ගණනක් තිස්සේ අනුගමනය කරන මෙම පිළිවෙතට පින්සිදු වන්නට දැන් තමන්ගේම කියා කුඩා වනාන්තරයකට හිමිකම් කියන්නට පිප්ලන්ති්‍ර ගම්වැසියන්ට හැකියාව ලැබී ඇත.

කාන්තා දුූෂණ වැඩියෙන්ම සිදුවන රටක් ලෙස නමක් දිනාගෙන සිටින,කාන්තාවන් පහත් කොට සළකන,ඔවුනට පීඩා කරන සමාජයක් ඇති ඉන්දියාවට එහිම තිඛෙන කුඩා ගම්මානයකින් ගත හැකි ආදර්ශනම් බොහෝය.