උතුරු කොරියාවෙන් එල්ල වන තර්ජන හමුවේ සිය මිසයිල ආරක්ෂණ පද්ධතිය දෙගුණයකින් තර කිරීමට දකුණු කොරියා රජය ඇමෙරිකාව සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. දකුණු කොරියාවේ සියොල් අගනුවර මිසයිල ආරක්ෂණ පද්ධතිය වඩා සවිමත් කිරීමට එරට රජය අපේක්ෂා කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන් වන ගිවිසුමකට එළඹීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව ඇමෙරිකාව සහ දකුණු කොරියාව සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි. මේ වන විට හමුදා භටයන් 28,500ක් දකුණු කොරියාවේ ආරක්ෂාව පිණිස ස්ථානගත කර ඇති ඇමෙරිකාව පවසන්නේ උතුරු කොරියාව හදිසියේ න්‍යෂ්ටික ප‍්‍රහාරයක් එල්ල කළ හොත් දකුණු කොරියාව ඉන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට තමන් සූදානමින් සිටින බවයි. මේ ගිවිසුම මඟින් සියොල් නුවර ස්ථානගත කර ඇති මිසයිල ආරක්ෂණ පද්ධතිය බල පැවැත්වෙන දුර ප‍්‍රමාණය කිලෝමීටර් 800 දක්වා වැඩි කිරීමට දකුණු කොරියා රජය සූදානමින් සිටී. උතුරු කොරියාව සතුව මිසයිල වර්ග දහසක් පමණ තිබෙන බව පවසන දකුණු කොරියාව එම මිසයිල සියොල් නුවර ඉලක්ක කර ස්ථාන ගත කර ඇතැයි පවසයි.