තුවාල මැහුම් දැමීමට භාවිතා කරනා සැත්කම් නූල් හා කටු වල යුගය අවසාන කරමින් ලේසර් තාක්ෂණය හා රත‍්‍රන් භාවිතා වන නව ‘‘මැහුම්‘‘ දැමීමේ ක‍්‍රමයක් හදුන්වාදීමට විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් සැරසෙති.

මේ ක‍්‍රමය ශල්‍යකර්මවලදීත් භාවිතා කළ හැකි බව සදහන්වේ.මෙහිදී සිදුවන්නේ ලේසර් කිරණ කදම්භයක් හා රන් හුයක් යොදාගෙන සම ‘‘පෑස්සීමයි‘‘.රන් හුය සම්පූර්ණයෙන්ම රත‍්‍රන් වලින් නිමව නොමැති අතර එහි රත‍්‍රන් වලට අමතරව විශේෂ සංඝටක කිහිපයක්ද අඩංගුය.ඒවායින් හුය කැඞී යාම වළක්වයි.ඇදීම් හා හැකිළීම් වලටද මේ හුය ඔට්ටුය.

සාමාන්‍ය මැහුම් දැමීමකට පසු සම මත කැපී පෙනෙන කැළැල් ඇති වුවද මේ ක‍්‍රමයේදී එවැන්නක් සිදු නොවන බවද කියැවේ.

සිරුර අභ්‍යන්තරයේ සිදුකෙරෙන මැහුම් දැමීම් වලටද මේ ක‍්‍රමය යොදාගත හැකි බව පර්යේෂණ කටයුතු මෙහෙයවූ විද්‍යාඥ පිරිස පවසයි.විශේෂයෙන් රුධිර නාළ” බඩවැල් ආදී ස්ථාන වල සිදුකෙරෙන ශල්‍යකර්ම අවසානයේ කාන්දු ඇති නොවන සේ මැහුම් දැමීම සිදු කළ යුතුවේ.එවැනි අවසථාවන් වලටත් මෙය ගැළැපෙන බව ඔවුන් කියයි.