තායිලන්තයේ උබොල්රතනා රාජකන්‍යා කුමරියව අගමැති අපේක්ෂකයෙකු වශයෙන් දේශපාලනයට යොමුකළ පක්ෂය අවලංගු කරන ලෙස එරට මැතිවරණ කොමිසම  ව්‍යවස්ථා අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.
 
කුමරියගේ සොහොයුරා වන තායිලන්තයේ මහා වජිරලොන්කොන් රජුගේ ප්‍රකාශයෙන් දින කිහිපයකට පසු මෙය සිදුව තිබේ.
 
උබොල්රතනා කුමරියගේ අපේක්ෂකත්වය නොසලකා හැර පැය කිහිපයකට පසු තායිලන්ත රජු රාජකීය පරපුරේ තැනැත්තෙක් දේශපාලනයට පිවිසීම අතිශය නුසුදුසු බව පවසමින් එය හෙළා දැක ඇත.
 
බලවත්  ෂින්වත්‍රා නම් වංශය හා මිතුරු පක්ෂයක් වන තායි රක්සා චාට් පක්ෂය විසින් උබොල්රතනා කුමරියගේ නම  ඉදිරිපත් කළ දින සිට එරට දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය දැඩි කැළඹීමකට ලක්ව තිබිණි.
 
රාජකීය පුද්ගලයකු දේශපාලනයට ගෙන ඒම සඳහා කටයුතු කළ තායි රක්සා චාට් පක්ෂය විසුරුවා හැරීමට ව්‍යවස්ථා අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ එරට මැතිවරණ කොමිසම රජ කුමරිය අගමැති අපේකෂකයකු ලෙස ඉදිරිපත්වීම රාජතන්ත්‍රයට සතුරු ක්‍රියාවක් ලෙස සලකන බවද පැවසීය.
 
 
(ඒ එෆ් පී ඇසුරිනි)   

                                       
16844