තනිකඩයන්ටම වෙන්වූ දුම්රිය සේවයක් ආරම්භ කිරීමට චෙක් ජනරජයේ දුම්රිය සමාගමක් සැරසේ.

මේ දුම්රිය සේවයේ අරමුණ වනුයේ තනිකඩයන්ට තමන්ගේ අනාගත සහකරුවා හෝ සහකාරිය සොයාගැනීමට උදවු කිරීමයි.ඒ සදහා හොදම ක‍්‍රමය වනුයේ තනිකඩයන් එකිනෙකා මුණගැස්විම බව නව දුම්රිය සේවය ඇරඹිමට මුල්වූ රෝපිඞ් නම් දුම්රිය සමාගම කියයි.ඉදිරියේදි සමාගමට අයත් අනෙක් දුම්රිය සේවයන්ගේද තනිකඩයන්ටම වෙන්වූ මැදිරි ඇතිකිරීමටත් කටයුතු කරන බව රෝපිඞ් සමාගමේ ප‍්‍රකාශකයෙක් සදහන් කරයි.

දුම්රියකදී මෝටර් රථයකදී මෙන් නොව වැඩි දෙයක් කළ හැකි බව ප‍්‍රාග් නුවර වැස්සන්ට පෙන්වා දී

ඔවුන්ව වැඩි වැඩියෙන් දුම්රිය භාවිතයට නැඹුරු කිරීම මේ නව දුම්රිය සේවයේ තවත් අරමුණකි.