බර්ලින්හිදීය (රොයිටර්)

ජර්මනියේ ආර්ථික නැගී සිටීම අවසන් බවත් යුරෝපයේ විශාලතම ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන ජර්මනියේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සාමාන්‍ය ආර්ථික වේගයක් බවට පත්වෙමින් තිබෙන බවත් ආර්ථිකවේදී ක්ලවුස් වොහ්ල්රාබේ පවසයි.

ආර්ථික පර්යේෂණ සඳහා වූ ‘අයි.එෆ්.ඕ’ ආයතනයේ ආචාර්ය ක්ලවුස්

වොහ්ල්රාබේ ඒ බව සඳහන් එම ආයතනයේ නවතම පරීක්ෂණ වාර්තාව උපුටා දක්වමිනි. එම වාර්තාවට අනුව ජර්මානු ව්‍යාපාරවල විශ්වාසය හීනවෙමින් තිබේ. 

ඇමෙරිකා ජනාධිපතිවරයාගේ තීරුබදු ප්‍රතිපත්ති හේතුවෙන් ඇති වූ ගෝලීය ආර්ථික යුද තත්ත්වය හේතුවෙන් ගෝලීය ආර්ථිකයේ පසු බැසීමක් ඇති වී ඇතැයි ද ජූනි මාසයේදී ‘අයි.එෆ්.ඕ’ ආයතනයේ ව්‍යාපාර පරිසර දර්ශකයට අනුව ගෝලීය ආර්ථික දායකත්වය සියයට 101.8ක් දක්වා පහත වැටී ඇතැයි වොහ්ල්රාබේ පෙන්වාදෙයි. 

ජර්මානු සාමගම් අතර අවිනිශ්චිතතාව වර්ධනය වෙමින් තිබෙන බව පෙන්වාදෙන හෙතෙම අපනයන බලාපොරොත්තු ද පහත වැටී ඇතැයි ද කියයි. 

055