ජපානයේ උතුරු හෝකැඩිඩෝ දූපතේ රිච්ටර් පරිමාණයෙන් 5.8 ක  භූමි කම්පාවක් හටගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. 
 
 ඊයේ(21) රාත්‍රියේ දිවයිනේ මධ්‍යම කොටසේ  කිලෝමීටර 33 ක දුරින් මෙම භූ කම්පනය හටගෙන ඇත. 
 
 භූමිකම්පාවෙන් වූ හානිය පිළිබඳ මෙතෙක් තක්සේරු කර නොමැත. 
 
 
63226