චිලී රාජ්‍යයට රිච්ටර් මාපාංක 7.7ක අගයකින් යුත් භූකම්පනයක් බලපැවැත්වූ බවත් ඒ සමගම සුනාමි අනතුරු සංඥා ද නිකුත් කළ බවත් විදෙස් පුවත් සේවා පවසයි.

මේ වනවිට සුනාමි අනතුරු සංඥා ඉවත් කරගෙන ඇති බවත් භූ කම්පනයෙන් සිදුවූ හානි සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වී නැති බවත් විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

දකුණු දිග චීලී හි වෙරළ තීරයට සුනාමි අනතුරු අඟවා තිබුණු අතර භූ කම්පනය නිරිත දිග ක්වෙලෝන් හි සිට කිලෝ මීටර් 40ක් දුරින් පිහිටි චිලෝ දූපත්හි ඇතිවී තිබේ.