නිරිත දිග චීනයේ සිචුවාන් ගල් අඟුරු ආකරයක පිපිරීමකින් පතල් අනතුරුවලින් 27 දෙනකු පමණ මිය ගිය බව චීන ආරංචි කියයි.

81 දෙනකු බේරා ගත් බවත්, 16 දෙනකු තුවාල ලැබූ වත් 24 පැයක් ඇතුළත සිදුවූ දෙවැනි ආකර අනතුර මෙය බවත් බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන්විදුලිය කියයි.

සිකුරාදා එම පළාතේ තවත් ආකරයක පිපිරීමකින් 12 දෙනෙක් මරණයට පත් විය.

ආරක්ෂක පියවර නොගැනීම නිසා ගල් අගුරු සේවකයන්ට මෙවැනි විපත් සිදු වන බව කියති.

2012දී පතල්හි සිදුවූ මරණ ගණන 1300ක් වේ.