වැරදි තොරතුරු සන්නිවේදනය වැළැක්වීම සඳහා ජංගම දුරකතන පාවිච්චි කරන පුද්ගලයන් සඳහා නව රෙගුලාසි පැනවීමට චීන රජය තීරණය කරයි.

චීනයේ රාජ්‍ය අන්තර් ජාල තොරතුරු කාර්යාලය මේ බව නිවේදනය කර ඇත. නව නීති සම්පාදනයත් සමග එරට ජනප්‍රිය සේවාවක් වු වීචැට් නැමැති සංනිවේදන ක්‍රමය ද තම පාලනයට නතුකර ගැනීමට චීන රජයට හැකියාව ලැබේ. ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීමේ පහසුකම් ඇති සියළු දුරකතන හිමිකරුවන් තමන්ගේනියම නමින් එම දුරකථන ලියාපදිංචි කළ යුතුය. දේශපාලන පුවත් දුරකථනවලට යැවීමට පෙර ඒ සඳහා නිසි අවසරය ගත යුතුය.

බලධාරින් පවසන්නේ මෙම රෙගුලාසි ක්‍රියාවට නැංවීමේ අරමුණ වන්නේ ක්ෂණික පණිවුඩ සේවාව සංවර්ධනය කිරීම සහ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම බවයි. එමගින් මහජන යහපත සැලසෙන බව බලධාරින්ගේ අදස වී ඇත.

රජයට හානිකර ක්ෂණික පණිවිඩ සංනිවේදනය,  අශ්ශීල මෙන්ම ත්‍රස්තවාදී තොරතුරු සංනිවේදනය පාලනය කිරීමට බලධාරින්ට හැකියාව ලැබේ. කෙනෙකු තවත් අයකුට යවන පණිවිඩ සම්බන්ධයෙන් එලෙස යවන පුද්ගලයා වගකීමෙන් බැඳී සිටිය යුතු බවට ජනතාව දැනුම්වත් කිරිමේ කටයුතු දැනටමත් චීන රජය ආරම්භකැර ඇත. දුරකථන සියල්ල පරිහරණය කරන පදුග්ලයාගේ නමින් ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසු දුරකථන සේවා සපයන්නන්ට මේ නීති කඩකරන්නන් සොයා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

china (1) china (1) A model poses with a Galaxy Note of Samsung Electronics during a local launch event for Samsung's mobile devices at the company's headquarters in Seoul