ගිනි අවි වලින් සංගීත භාණ්ඩ නිර්මාණය කරනා පුද්ගලයෙක් මෙක්සිකෝවේ  සිටි. 

පෙඩ්රෝ රෙයිස් මූර්ති නිර්මාණ ශිල්පියෙකි.නවමු නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කිරීමට වෙහෙසෙමින් සිටිනාතුර මේ අදහස ඔහුට පහල වී තිබේ.මේ සදහා පෙඩ්රෝ යොදාගෙන ඇත්තේ මෙක්සිකෝවේ පොලිස් ස්ථාන වල ගොඩගසා තිබුණු ගිනි අවි වේ.මේ ගිනි අවි මෙක්සිකෝවේ දරුණු ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ කල්ලි හා ගැටුම් වලින් පොලිසිය විසින් අත්පත් කරගත් ඒවා බව සදහන්වේ.

ගිනි අවි 7000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ස්වකීය නිර්මාණ සදහා යොදාගෙන ඇතැයි පවසන පෙඩ්රෝ ඇතැම් අවස්ථාවන්හි ‍‘‘නියම සවරය‘‘ සොයාගැනීමට තමාට විවිධ ගිනි අවි යොදගනිමින් පරීක්ෂණ කිරීමට පවා සිදුවූ බව පවසයි.

පෙඩ්රෝ විසින් නිර්මාණය කර ඇති සංගීත භාණ්ඩ අතර ඛෙර කට්ටල යසිලෆෝන නළා ආදිය වේ.තමන්ගේ මේ උත්සාහය හුදෙක් කලාව සදහා පමණක් නොව මෙක්සිකෝවේ සැබෑ ස්වරූපය ලොවට පෙන්වීමටද වන බව පෙඩ්රෝ කියයි