කොරෝනා වයිරසය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පනතක් ජපාන කැබිනට් මණ්ඩලය අද අනුමත කළේය.

පනත මඟින් අවශ්‍යතාව අනුව හදිසි තත්ත්ව ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයාට බලය හිමිවේ.

එමගින් ජනතාවගේ ජීවිතවලට හා රටේ ආර්ථීකයට දැඩි බලපෑම් ඇතිවීම වැළැක්වීමට අවස්ථාව සැලසේ.

බෝවෙන රෝග සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට 2012 වසරේදී සක්‍රීය කරන ලද පනතක් මෙසේ නව වෛරසයට අදාළව සංශෝධනය කර ඇත.

වසර දෙකක කාලයක් සඳහා මෙම නව පනත බලාත්මක වන අතර වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා එය අවශ්‍ය බව ජපාන රජය පවසයි.

නව සංශෝධනය මගින් තාවකාලික සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට ඉඩම් හෝ ගොඩනැගිලි ඒවායේ හිමිකරුවන්ගේ අනුමැතියෙන් තොරව අවශ්‍යතාව පරිදි ලබාගැනීමට ද බලය ලැබී ඇත.

පනත ලබන සිකුරාදා සිට බලාත්මක වනු ඇත.


(එන්.එච්.කේ. ඇසුරෙනි)

226