කොරියා දේශ සීමාවේ පිහිටි කේසොන්ග් කාර්මික කලාපයේ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් උතුරු කොරියාව සමඟ සාකච්ඡුා කිරීමට සූදානමින් සිටින බව දකුණු කොරියාව පවසයි.
මීට සති කිහිපයකට ඉහතදී කොරියා අර්ධද්වීපයේ පැන නැගුණු යුද උණුසුමත් සමඟ කේසොන්ග් කාර්මික කලාපයේ කටයුතු නවතා දැමීමට දෙරටේ බලධාරීහු කටයුතු කළහ. 
දෙරටේ සහයෝගීතාවයේ සලකුණක් ලෙස සැලකෙන කේසොන්ග් කාර්මික කලාපය පිළිබඳව සාකච්ඡා පැවැත්වීමට උතුරු කොරියාව එකඟ නොවන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයකට එළඹීමට සූදානම්න් සිටින බව ද දකුණු කොරියාව අවධාරණය කරයි.
උතුරු කොරියාව සාකච්ඡුාවලට එකඟ නොවුණ හොත් එම කාර්මික කලාපයේ ඇති දකුණු කොරියානු සමාගම් 123ක සේවය කරන 53,000ක් වන සේවක පිරිස ඉන් ඉවත් කර ගැනීමට දකුණු කොරියාව පියවර ගනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පවසති.