1984 වසරේ සික් ජාතිකයන්ට එරෙහිව කැරැලි කෝලාහල මෙහෙයවීමේ චෝදනාව පිට ඉන්දියාවේ දිල්ලි කොංග්‍රස් නායකයකු, හිටපු මන්ත්‍රීවරයකුවූ සිංඩේ කුමාර් අද (30) දිල්ලි මහාධිකරණයෙන් නිදහස් කිරීමත් සමග කෝපවූ සික් ජාතිකයෙක් විනිසුරුට සපත්තුවකින් දමා ගැසීය.

කොංග්‍රස් නායක මන්ත්‍රීවරයා සමග චෝදනා ලබා සිටි පස් දෙනකු  වරදකරුවන් කිරීමත් මන්ත්‍රී නිදහස් කිරීමටත් උසාවියෙන් පිටත රැස්ව සිටි සික් ජාතිකයන්ගේ උද්ඝෝෂණයට හේතු විය.