වෙළෙඳ ගිවිසුම් කිහිපයකට අත්සන් කිරීමේ අරමුණින් මියන්මාරයට පැමිණ සිටින ඉන්දීය අගමැති මන්මෝහන් සිං, ඊයේ (29) එරට විපක්ෂ නායිකා අවුන් සාන් සූ කී හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීය. ඉන්දීය අගමැතිවරයකු මියන්මාරයේ සංචාරයේ යෙදෙන්නේ වසර 25 කට පසුවය.