ඉන්දියාවේ තරුණ ප්‍රජාව අර්බුද රැසකට මුහුණ දී ඇතැයි තරුණයන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන් වී ඇතැයි එරට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මන්මෝහන් සිං පැවැසීය.

රැකියා අවම වර්ධනය රැකියා නොමැති සහ අහිමි වර්ධනයක් බවට පත්ව ඇතැයි රටේ ග්‍රාමීය ණයගැගි බව වැඩි වී ඇතැයි ද නාගරිකව අර්බුද සහ අවුල් සහගත නිර්මාණය වී ඇතැයි ද ඉන්දියාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා වත්මන් මෝදි ආණ්ඩුව විවේචනය කරමින් පැවැසීය. 

වත්මන් ආණ්ඩුවට ආර්ථිකය ඔසවා තැබීමට නොහැකි වී ඇතැයි ද හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා චෝදනා කළේය. ඉන්දීය ආර්ථිකයේ දේශීය අභියෝග වඩාත් සංකීර්ණ හා උග්‍ර වෙමින් තිබෙන බවත් ඉන් සමාජයට එල්ල කරන බලපෑම් ද තීව්‍ර වී ඇති බවත් හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය. 

දිල්ලි කළමනාකරණ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය අමතමින් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි එම කරුණු සඳහන් කළේය. 

රටේ කෘෂිකාර්මික අර්බුදය උග්‍ර වී ඇතැයි ද රැකියා අවස්ථා පහත වැටී ඇතැයි ද පෙන්වා දුන් හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පරිසර හායනය වැඩි වී ඇතැයි ද කීවේය. 

පී.අටි.අයි ඇසුරිනි

055