ඉන්දීය ජාතිකයන් සඟවාගෙන සිටි ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 65,250ක කළු සල්ලි පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණය වී ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.

ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍යංශය හෙළිදරව් නොකළ මූල්‍යමය වත්කම් සඳහා මාස 4ක බදු සහනයක් ලබාදෙන බව නිවේදනය කිරීමෙන් පසු මෙම තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බව කියති. ඒ අනුව තමන් සඟවා සිටි මූල්‍ය වත්කම් හෙළි කිරීමට ඉන්දියානුවෝ 64275 දෙනකු කටයුතු කළහ.

මෙම මුදල් මගින් ඉන්දීය රජයට හිමිවෙතැයි අපේක්ෂිත බදු මුදල ඩොලර් මිලියන 4.5ක් පමණ වෙතියි කියති.