පිට්සා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකට අවන්හල් ජාලයක් පසුගියදා අපූරු පරීක්ෂණයක් සිදුකළේය.

තම අලූත් නිෂ්පාදන පෙළද රැගෙන ඔවුහු ඉතාලියේ සොරෙන්ටෝ නගරය බලා ගියහ.

ඉතාලිය පිට්සා වල තිඹිරිගෙයයි.

සොරෙන්ටෝ නගරයේ වාසය කළ සාම්ප්‍රදායික පිට්සා කෝකීන් කණ්ඩායමකට තම අලූත් නිෂ්පාදන රස බැලීමට දුන් අවහල් ජාලයේ නියෝජිතයෝ ඔවුන්ගෙන් අදහස් විමසූහ.

ඒ සියලූදෙනාම අලූත් පිට්සා නිෂ්පාදන පෙළ පිළිකෙව් කළහ.

මේ මොන ජරාවක්දැයි ඇසූහ.

එක් පුද්ගලයෙකු පමණක් පිට්සා වලට කැමැත්ත පළ කර සිටියද තම බිරිදගේ විරෝධය හමුවේ අදහස වෙනස් කර ගත්තේය.

මේ සිදුවීම් පෙළ අවන්හල් ජාලයේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සදහා භාවිතා කිරීමට නියමිත බව සදහන්ය.

ප්‍රවර්ධන කටයුතු වලදී යහපත් හා අයහපත් කරුණු දෙවර්ගයම ප්‍රචාරණය සදහා යොදාගත හැකිවුවත් පිට්සා සම්බන්ධයෙන් එය එසේ නොවන බව මේ පුවත සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර තිබූ බොහෝ දෙනාගේ අදහස වී තිබුණි.

2377C2A100000578-2847629-image-15_1416852196284 2377C2A900000578-2847629-image-10_1416851382134 2377C2AD00000578-2847629-image-3_1416849146687 2377C29D00000578-2847629-image-6_1416850005224