අභ්‍යාවකාශගාමින් අභ්‍යාවාකශයට යැවීම සඳහා 2011 සිට තම යානා භාවිතා නොකර රුසියන් යානා භාවිතා කළ ඇමෙරිකාව යළි ඒ සඳහා යානා නිපදවීමට තීරණය කැර තිබේ.

2011 සිට ඇමෙරිකාව අභ්‍යාවකාශ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන ලද්දේ රුසියාවේ සොයුස් යානාය. ඉදිරියේ දී යළි තම යානා භාවිතා කිරීමට තීරණය කැර ඇති නාසා ආයතනය ඒ සඳහා අවශ්‍ය යානා නිපදවීමට බොයිං සමාගමට සහ ස්පේස් එක්ස් සමාගමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 620ක් ලබා දී ඇත.

අළුතෙන් නිපදවන මේ යානය 2017 දී අභ්‍යාවාකයට යැවීමට නියමිතය. ඇමෙරිකාව පවසන්නේ අභ්‍යාවාකශ ගමන් සඳහා එක් අසුනක් වෙනුවෙන් රුසියාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි හතක මුදලක් අයකරන බවයි. එය අධික මුදලක් බව ද ඔහු කියයි.