ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයක් සඳහා වන සටන් කාමීන් (අයිඑස්අයිඑස්) නිකුත් කළ ප්‍රචාරක වීඩියෝ පටයක දක්වා ඇත්තේ කිසිම ඇමෙරිකානුවකුට මිහිතලය මත ආරක්සාවක් නොමැති බවයි. ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ 2001 සැප්තැම්බර් 11 දා ප්‍රහාරය වැනි ප්‍රහාරයක් නැවත ඇමෙරිකාවට එල්ලකිරීම සඳහා අවශ්‍ය සැළසුම් සකස්කරමින් සිටින බවයි.

මේ වීඩියෝව නම්කැර ඇත්තේ ‘‘අපි ඇමෙරිකාව ගිනි තබනවා “ යනුවෙනි. ඇමරිකාවට එරට භූමිය තුල සිට අයිඑස්අයිඑස් සටන් කාමින් ප්‍රහාර එල්ල කරණ බවත් ඇමරිකානුවන්ගේ ආරක්ෂාව මිරිඟුවක් වන බවත් වීඩියෝ පටය මගින් ඔවුන් ප්‍රචාරය කරයි.

මිනිත්තු 11 ක් ධාවනය වන අයිඑස් සටන් කාමින්ගේ මෙම නවතම වීඩියෝව මගින් ඇමරිකානු මාධ්‍යවේදී ජෙම්ස් ෆොලේ ඇතුළු තවත් කීපදෙනෙකුගේ හිස ගසා දැමීම සහ ජෝර්දානු ගුවන් නියමු මුඩා අල් කසස්බේ පන පිටින් පුලුස්සා දැමීමද ප්‍රදර්ශනය කැර ඇත.

කැඩුනු ඉංග්‍රීසියෙන් එහි සඳහන් කර ඇත්තේ ඇමරිකානුවන් අතර නැවතත් ඉතාමත් ඉක්කමනින් භයංකර බව පතුරුවන බවයි. ඇමරිකාව තම රට ආරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පත්කිරීමට බිලියන ගණන් මුදල් වැය කළත් එය නිෂ්පල තත්වයක් බවට පත් කරණ බව මෙම විඩියෝව කියයි.

තමන් දැන් පෙරට වඩා ශක්තිමත් වී ඇති බවත් පෙරට වඩා සම්පත් අනූන බවත් පෙන්වා දී තිබේ. ඒ අනුව ඔවුන්ට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය නැවතත් පුලුස්සා දැමීමට හැකියාව පවතින බව ද මෙම වීඩියෝව මගින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.