ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වූ ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන් ඉහළ පෙළේ දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කිරීම ප්‍රමාද කරමින් සිටින්නේ යැයි විපක්ෂය අද චෝදනා කළේය. 

මාලදිවයිනේ ජානාධිපතිවරණය ඉරිදා (23) පැවැති අතර එරට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අපේක්ෂකයා වූ ඊබ්‍රහීම් මොහ්මෙද් සෝලි ඉන් ජය ලැබීය. සඳුඳා (24) වනවිට මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත්ව තිබූ අතර ඊබ්‍රහිම් සෝලි ජයග්‍රහණය කළ බව තහවුරු වූ වීමත් සමඟ එරට අධිකරණයක් දේශපාලන සිරකරුවන් කිහිපදෙනකු නිදහස් කළ බව ද වාර්තා විය.

එමෙන්ම අත්අඩංගුවේ පසුවන හිටපු ජනාධිපති මවුමූන් අබ්දුල් ගයුම්ගේ අභියාචනාව ද සලකා බලා ඇතැයි වාර්තා විය. මවුමූන් අබ්දුල් ගයුම් ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන්ගේ අර්ධ සොහොයුරෙක් ද වන්නේය. 

ජනාධිපතිවරණය ජය ගැනීමෙන් අනතුරුව සෝලි, අබ්දුල්ලා යමීන් අමතා තිබූ අතර ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්ම ඔහු තම ජයග්‍රහණය නිවේදනය කළ අවස්ථාවේදී ද දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන්නැයි අබ්දුල්ලා යමීන්ට අවධාරණය කළේය. 

“සඳුඳා ජනාධිපති ගයුම් නිදහස් කරනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කළා. අධිකරණය කැඳෙව්වා. පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තීන්දු තීරණ ගත්තා. ගයුම් නිදහස් කිරීම අඟහරුවාදට දැම්මා. එහෙත් අද වනතෙක් කිසිවක් සිදු වුණේ නැහැ” හිටපු ජනාධිපති ගයුම්ගේ පක්ෂයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවැසීය. 

(055) 
කොළඹදීය (ඒ.එෆ්.පී)