(නිශාන්ත කුමාර බණ්ඩාර)   
කිසිදු බියක් නොමැතිව ආයුධ රැගෙන පොලිස් නිලධාරීන්ට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවල නිරත වෙන පුද්ගලයන්ට දැඩි දඬුවම් ලබාදිය යුතු බව විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්දන් මහතා පවසයි.   

මෙවැනි ක්‍රියා නිසා උතුරු පළාතේ ජන ජීවිතයට බාධා එල්ල වන බවත් මෙවැනි ක්‍රියා කවුරුන් කළද එය අනුමත නොකරන බව ඔහු සඳහන් කළේය.   


තරාතිරම නොබලා එවැනි සැහැසි ක්‍රියා සිදු කරන පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගෙන දැඩි දඬුවම් පැමිණවිය යුතු බව ඔහු පැවැසීය.   කිසිදු අවස්ථාවක යළිත් යුද්ධයක් කරා යාමට මෙවැනි ක්‍රියා බල නොපාන බවත් එවැනි තත්ත්වයකට ඉඩ ලබා නොදෙන බවත් විපක්ෂ නායක ආර්. සම්බන්දන් මහතා සඳහන් කළේය.