ලෝකෙන්  ටිකක්  

 

 

වගා කටයුතු සඳහා ගත් ණය පියවා ගැනීමට නොහැකිව ගෙවිලියන් දිවි නසාගැනීමේ ප්‍රවණතාවක් ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වේ. දශකයකටත් වැඩි කාලයක් පුරා පවතින කෘෂිකර්මාන්තයේ ගැටලු හේතුවෙන් ගෙවිලියන් 30,000ක් පමණ දිවි නසා ගෙන ඇත. මහාරාෂ්ට්‍රයේ අමරාවතී දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් පසුගිය වසරේ දිවි නසා ගැනීම් 22ක් වාර්තා වී ඇත. මසකට වරක් දිවි නසා ගැනීමක් වාර්තා වීම එම කලාපයට දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වී තිබේ. 


එම මිය යාම් පිළිබඳව නිවැරදි දත්ත ලබාදීම මෝදි ආණ්ඩුව විසින් හිතාමතා මග හරින බවත් කියැවේ. එවැනි දත්ත වාර්ෂිකව මුද්‍රණය කළත්, මෝදි ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ පසුව එම කටයුත්ත නවත්වා ඇති බැවින් දත්ත නොමැති බව ඉන්දීය රජය පවසන බව අල් ජසීරා වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි. 


මෙම දිවි නසාගැනීම්වලට හේතුව වශයෙන් කියැවෙන්නේ රජයේ කිසි සහයෝගයක් නොලැබෙන බැවින් වගා කටයුතු සඳහා වී තිබෙන දැඩි ණය බර හමුවේ එල්ලවෙන දරාගත නොහැකි පීඩනය යි. 2013 සිට මෙම ප්‍රාන්තයට බලපා තිබෙන දැඩි නියං තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල සැපයුම ඇතුළු වෙනත් කටයුතු සඳහා ණය ගැනීමට සිදුව ඇතත්, වෙන මහන්සියේ තරමට අස්වැන්න නොලැබෙන බැවින් ඒ ණය ගෙවීම දුෂ්කර වී ඇත. දරුවන් රැකබලා ගැනීම, විවාහ කරදීම වැනි පවුලේ වගකීම් ද ඔවුන්ට දරන්නට සිදුවේ. 
පසුගිය වසරේ ජනවාරි හත් වෙනි දා එක් ගෙවිලියක් ණය බර දරා ගැනීමට නොහැකිව ගිනි තබාගෙන දිවි නසාගත්තාය. 


ණය ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව සිටිය දී තවත් ණය වීම මෙම ගොවි ප්‍රජාවේ දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණයකි. ඔවුහු වැඩි වැඩියෙන් ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ගැනීමට පෙළැඹී සිටිති.