හෂීස් ග්‍රෑම් 50ක් සහ හෙරොයින් ග්‍රෑම් 50ක් සමඟ 67 හැවිරිදි පුද්ගලයකු වත්තල හැඳල හංදියේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය කියයි.