(අනීෂා මානගේ)

සංගීත සංදර්ශනයක් පැවැත්වීම සඳහා වීරකැටිය ජෝර්ජ් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය පසුගිය 28,29,30 සහ අද (01) දින පෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාව සමඟ ගිවිසුම්ගතව ලබාගෙන ඇත.

ක්‍රීඩාංගණයට හානි කිරීම සහ ක්‍රීඩාංගණය තුළට වාහන ඇතුළු කිරීම තහනම් බව අදාල ගිවිසුමේ ඇතුළත්ව තිබූ බවත් පෞද්ගලික ආයතනය එම කොන්දේසි කඩ කර ඇති බවත් සභාපති පියසේන ලියනාරච්චි මහතා පැවසීය.

ගිවිසුමට අදාල කොන්දේසි කඩ කිරීම හේතුවෙන් පෞද්ගලික ආයතනයේ කළමනාකරුවකු සතු මෝටර් රථයක් ඇපයට තබාගෙන ක්‍රීඩාංගණයේ සිරකර තැබූ වාහන සියල්ල අද (01) නිදහස් කළ බව සභාපතිවරයා කීය.

මේ හේතුවෙන් සභාවට රුපියල් අට ලක්ෂ හතළිස්දහසක පාඩුවක් සිදුව තිබීම නිසා එම පාඩුව ලබාදෙන තෙක් සැනකෙළිය සඳහා පැමිණි ලොරි රථ නවයක් සහ මෝටර් රථයක් ක්‍රීඩාංගණය තුළ තිබියදී ක්‍රීඩාංගණයේ සියලුම ගේට්ටු අඟුලු දැමීමට සභාපතිවරයා ඇතුළු පිරිස ක්‍රියාකර තිබිණි.

කෙසේ වුවද එම ආයතනයේ වීරකැටිය ප්‍රදේශය භාර කළමනාකරුගේ මෝටර් රථය සහ එම රථයේ ගමන් බලපත්‍ර වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට මුදල් ගෙවන තුරු ඇප ලෙස ලබා දීමෙන් පසු ක්‍රීඩාංගණය තුළ සිරවූ වාහන සියල්ල නිදහස් කිරීමට සභාපතිවරයා පියවර ගත්තේය.