ලලිත් නවරත්න
 
දිවයින පුරා ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිතව තිබූ අධ්‍යාපන ක්ෂේත‍්‍රයේ සියලූ පද්ධතීන්ගේ වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව නවතා දැමුව ද වයඹ පළාතේ පාසල්වල කාර්යාලවල ගුරුභවතුන් කාර්යාල නිළධාරීන් පැමිණියත් පාසල් සිසු දරුවන්ගේ පැමිණීම 90% පමණ පහත වැටී ඇති බව එම පාසල් ප‍්‍රධානින් පවසයි. 


අප පාසල් කීපයක කළ සංචාරයකදී මෙම තොරතුර අනාවරණය කරගත හැකි විය. මේ හේතුවෙන් වයඹ පළාතේ උසස් පෙළ සිසු දරුවන්ගේ වාර විභාගයේ අදට නියමිත සාමාන්‍ය ඉංග‍්‍රීසි ප‍්‍රශ්න පත‍්‍රය සහ 2, 3, 4, 5 ශ්‍රේණිවල දෙවැනි වාර පරීක්ෂණයේ අදට නියමිත විෂයන් ද කල්දැමීමට සිදුවන බව එම පාසල් ප‍්‍රධානින් පවසයි. 


6, 7, 8, 9 වාර විභාගය අද (25) දිනයෙන් අවසන් විය. බහුතරයක් පාසල්වල සිසුදරුවන්ගේ පාසල් පැමිණීමේ ප‍්‍රතිශතය 10% ත් වඩා අඩු බවක් දැකගත හැකි වුවත් ගුරුභවතුන්ගේ පැමිණිම සාමාන්‍ය පරිදි  සිදුවී ඇති බව එම පාසල් ප‍්‍රධානින් පවසයි.