(හේමලතා ඩි. හේවගේ)     
පන්නල   නගරයේ  වෙදසලකට  ගොස්   ව්‍යාජ  රුපියල් පන්දහසේ නෝට්ටුවක් මාරු කිරීමට  උත්සාහ කළ  තරුණයකු  අත්අඩංගුට ගෙන තිබේ.
   කුරුණෑගල - වීරඹුගෙදර ප‍්‍රදේශයේ පදිංචි 23 හැවිරිදි  තරුණයකු මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඔහු  කුලියාපිටිය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත්කිරීමට නියමිතය.