(හේමලතා ඩී හේවගේ )       

                
විදුලි පහන් 5000 ක් විතර හදන්න තියෙනවා. පාරවල් රුපියල් කෝටි හතරක හතර හමාරක විතර හදන්න තියෙනවා. දවසකට විදුලි පහන් 30 - 35 ක් වගේ ප්‍රමාණයක් පමණයි හදන්න පුලුවන් වෙන්නේ. ඔබතුමාලා තමයි මේ කටයුතු නිසි ලෙස වෙනවාද බලන්න ඕනෑ. නැත්නම් මේවා හොර පාරේ යන්න පුලුවන් යැයි පවසමින් පන්නල ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති රංජිත් ලංසකාර  පැවසීය.

පන්නල ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී මංගල සභා රැස්වීම පැවැත්වු අතර 45 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සඳහා කාන්තා මන්ත්‍රීවරියන් 10 දෙනෙකුද  පත්වී ඇති නිසා විනයගරුකව කටයුතු කරන ලෙසත් ජනතාව ලබාදුන් වරප්‍රසාදය ගෞරවයෙන් භුක්ති විඳින ලෙසත් එහිදි සභාපතිවරයා සියලුම මන්ත්‍රිවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.