(මහින්ද නිශ්ශංක)

වැඩිමිලට නාඩු සහ සම්බා සහල් අලෙවි කළ වෙළෙදුන් 400 දෙනෙකුට විරුද්ධව නඩු පැවරීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

සම්බා සහ නාඩු සහල් කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 98 ක උපරිම මිලක් නියම කිරිමෙන් පසුව ඉකුත් 19 දා සිට වැඩිමිලට සහල් අලෙවි කරන වෙළෙඳුන් සොයා වැටලීම් 13,000 ක් පමණ සිදුකළ බවද පාරිභෝගික අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක අසේල බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

නඩු පවරන මෙම වෙළඳුන් නාඩු සහ සම්බා සහල් කිලෝව රුපියල් 100 සහ 110 ට විකුණා ඇතැයි ද අධිකාරිය පවසයි.