(චන්ද්‍රසේන ගමගේ)
 
ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ කනිෂ්ක සේවකයින් ආරම්භ කළ අසනීප නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට සහයෝගය දක්වමින් අම්බලන්තොට රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ කනිෂ්ක සේවකයෝද අද (06) අසනීප නිවාඩු දමා සේවයෙන් ඉවත්ව සිටියහ.
 
කනිෂ්ක සේවකයින් පවසන්නේ රිදියගම සෆාරි උද්‍යානයේ අද සේවයට වාර්තා කර ඇත්තේ පරිපාලන නිලධාරීන් පමණක් බවයි.
 
තමන්ගේ අනතුරු දීමනාව හා පැමිණීමේ දීමනාව රුපියල් 6,500 න් ඉහළ දමන ලෙසට කරනු ලබන ඉල්ලීමට පාලනාධිකාරිය ඇහුම්කන් නොදීම නිසා තමන් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ගත් බව කනිෂ්ක සේවකයෝ කීහ.
 
සිය දෛනික රාජකාරිවලින් තමන් ඉවත් වුවද සෆාරි උද්‍යානය තුළ සිටින සත්වයින්ට ආහාර ලබාදීම් ආදිය සිදු කරන බවද එම සේවකයෝ පැවසූහ.