සමිපත් ප්‍රියනන්දන

බලන්ගොඩ රජවක   රක්ෂිතයේ   පියන්ගිරිය කොටසේ අනවසරයෙන් පතල් කපා මැණික් ගැරු පුද්ගලයෙකු  අධිකරණය ඉදිරියේ වරදකරු  විම  හේතුවෙන්   රුපියල්  50,000  දඩ මුදලක් ගෙවන ලෙස බලන්ගොඩ මහෙස්ත්‍රාත් ජයරුවන් දිසානායක මහතා අද (15)  දා  නියෝග කලේය.

බලන්ගොඩ  රජවක ප්‍රදේශයේ පදිංචි     සදරුවන්  සත්මහල්  නැමැත්තෙකුට  මෙලෙස  දඩ  නියම  විය.

රජවක රක්ෂිතයට අයුතු ලෙස අැතුළු වි  අනවසරයෙන් පතල් කපා රක්ෂිතයට  හානි සිදු   කිරිමෙි චෝදනාව  යටතේ මොහු  එම  දඩ මුදල ගෙවිමට සිදු විය.

බලන්ගොඩ අඩවි වන නිළධාරී විජයන්ත උපුල් මහතාගේ උපදෙස් බලන්ගොඩ  පරිදි වන සංරක්ෂණය  නිළධාරීන් විසින් මොහු අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරා බලන්ගොඩ මහෙස්ත්‍රාත් වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරිමට කටයුතු කළහ.