(ජී. ඩබ්ලිව්. කේ. ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)
 
පාසල් ළමයින්ට විකිණීම සඳහා ගාල්ල මහමෝදර නිවසක සඟවා තිබූ තූල් නැමැති මත්කුඩු පැකට්  580 ක් සමග සැකකරුවෙකු අද (10) අත්අඩංගුවට ගත් බව ගාල්ල පොලිසිය කියයි.
 
ගාල්ල පොලිසියේ කාන්තා කාර්යාංශයට ලැබුණු තොරතුරක් මත එම නිලධාරීන් විසින්මෙම වැටලීම කර තිබේ.
 
සැකකරු සහ අත්අඩංගුවට ගත් මත්කුඩු ප්‍රමාණය ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.
 
ගාල්ල පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.