(ඉන්දික අරුණ කුමාර)
 
මහනුවර - යාපනය ඒ නවය මාර්ගයේ  පිහිටි    නාඋල නගරය පැය දෙකකට අධික කාලයක් අද  (28) ජලයෙන් යටවූ  වී මාර්ග අවහිරයක් පැවැතිණි.
 
උදෑසන සිට ඇදහැලුණු  අධික වර්ෂාව  තත්ත්වය හමුවේ නගර ජලයෙන් යටවු අතර, වාහන ගමනාගමනයට ද බාධා එල්ල වීය.
 
කඳුවලින් වටවූ  නගරයක් වන නාඋල නගරයට ගලා බසින අධික ජල ධාරාවන් ඉදිවෙමින් පවතින නව කානු පද්ධතියට පිටින් ජලය ගලා යෑම හේතුවෙන් මෙසේ ජල ගැලීමක් සිදුව තිබේ.

පැය දෙකකට අධික කාලයක් ජලය බැස නොයාම හේතුවෙන් රථවාහන වලට හා පාගමනින් ගමන් ගත් පිරිස් දැඩි අපහසුතාවට පත්විණි