රංජිත් රාජපක්‍ෂ 

 
නාවලපිටිය නගර සභාවට අයත් කම්කරු නිවාස පේළියක අද (2) උදෑසන හටගත් ගින්නකින් එම නිවාස පේළියේ තිබු නිවාස දෙකක් ගිනි ගෙන විනාශ වී ඇති බව නාවලපිටිය පොලිසිය පවසයි.

නාවලපිටිය බටහිර වසමේ සොයිසාකැලේ ප‍්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම කම්කරු නිවාස පේළියේ මෙම ගින්න හටගෙන තිබේ.

ගින්නෙන් එක් කම්කරු නිවාසයක් සම්පුර්ණ ගිනි ගෙන විනාශ වී ඇති අතර තවත් නිවසකට අර්ධ වශයෙන් අලාභ හානි සිදුවී ඇත.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදුවී නොමැති අතර ගින්නෙන් එක් නිවසක තිබු කම්කරුවෙකුට අයත් පෞද්ගලික බඩු බාහිරාදිය විනාශ වී තිබේ.

නගර සභාව මගින් එම නිවාස නිසි ලෙස නඩත්තු නොකිරිම නිසා නිවස තුළ ඇද ඇති විදුලි රැහැන් වසර ගණනාවක් නඩත්තු නොකිරිම නිසා විදුලි කාන්දුවකින් මෙම ගින්න හටගන්නට ඇතැයි පදිංචිකරුවෝ පවසති.