(ටෝනි කරුණානායක)

ගංජා කිලෝ 5ක් නවීන පන්නයේ මෝටර් රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි බව කියන දෙදෙනකු මිනුවන්ගොඩ නිල්පනාගොඩ දී අත්අඩංගුවට ගත් බව වලාන දූෂණ මර්දන අංශය කියයි.